Dla dorosłych

KURS WINGFOIL

Kurs podzielony jest na 2 etapy:

ETAP 1

(około 2-4h)

 • zapoznanie z warunkami wiatrowymi potrzebnymi do pływania na wingfoilu,
 • zapoznanie z bezpieczeństwem na lądzie i wodzie,
 • przygotowanie winga – omówienie budowy, pompowanie, składanie, trymowanie, mocowanie w różnych sytuacjach na wodzie i brzegu,
 • nauka operowania wingiem na brzegu z wykorzystaniem trenażera,
 • nauka równowagi na pompowanej desce szkoleniowej, operowania wingiem  (najpierw klęcząc, potem stojąc). Ustawienie winga, rąk i nóg w każdym kursie względem wiatru. Podnoszenie winga z wody, obracanie, startowanie, ostrzenie, odpadanie, wybieranie/luzowanie, utrzymywanie wysokości względem wiatru, halsowanie, „pompowanie wingiem”, zwrot na wiatr, zwrot z wiatrem,
 • doskonalenie poznanych elementów
 • ten etap kończy się na swobodnym pływaniu prawym i lewym halsem na desce szkoleniowej, trzymaniem wysokości, umiejętnością halsowania, zwrotu na wiatr oraz bezproblemowym i świadomym operowaniem wingiem.

ETAP 2

(trwa około 2-4h)

 • omówienie budowy deski do wingfoila, omówienie budowy foila
 • omówienie w teorii  pierwszych startów na desce z foilem  tj. układu i operowania nogami, przenoszenia ciężaru ciała oraz usytuowania stóp na desce
 • pierwsze starty z wingiem na desce z foilem m.in. nauka wpompowywanie wingiem wraz z pracą nóg by wprowadzić deskę w stan lewitacji.
 • utrzymywanie i sterowanie w lewitacji za pomocą przenoszenia ciężaru ciała, układu stóp i pracy wingiem
 • nauka wszelkich rodzajów zwrotu na wiatr i z wiatrem – oczywiście w lewitacji

Opłaty:

Aktualne ceny znajdziesz w zakładce Cennik.