Dla dzieci

Akademia Wing Kids

LEKCJE I PAKIETY WINGFOIL DLA DZIECI

Na indywidualne lekcje WINGFOILA zapraszamy dzieci w wieku 9-14 lat.

Szkolimy w opcji 1:1 (jedno dziecko jeden instruktor), jak i w niewielkich grupach tj. 2-3 dzieci.

Lekcje mogą być realizowane w dowolnych terminach przez cały sezon (od majówki do połowy września).

Realizację lekcji i pakietów można rozpocząć w dowolny dzień tygodnia.